Dansk Akvakultur skal have ny direktør

Direktør Brian Thomsen. Foto: Dansk Akvakultur
Direktør Brian Thomsen.

Bestyrelsen i Dansk Akvakultur har i samarbejde med Brian Thomsen aftalt at indlede søgning efter en ny direktør til foreningen.

Publisert

Dansk Akvakultur skal have ny direktør. Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Den nuværende direktør, Brian Thomsen, har stået i spidsen for Dansk Akvakulturs sekretariat igennem mange år, og han har bidraget til, at hele primærproduktionen i dag er samlet i foreningen, men de sidste år har budt på meget store udfordringer for hele akvakultur‐sektoren i Danmark.

Ændrede rammevilkår, vanskelige markeds‐ og
konkurrenceforhold for foreningens medlemmer samt fusioner og konsolideringer har medført store ændringer i sektoren, herunder faldende medlemstal.

Energikrisen og stigende råvare‐ og foderpriser
truer store dele af den landbaserede opdræt af fisk, og akvakulturproduktion i Danmark og EU har været stagnerende i flere år på trods af, at både EU, FAO og skiftende danske regeringer i samme periode har fremlagt politiske aftaler og strategier om vækst i akvakultur.

Opdrættede fisk og skaldyr er sunde og nærende fødevarer med mindre udledninger af næringsstoffer og drivhusgasser end de fleste andre animalske produktioner, og erhvervet bidrager med økonomisk
udvikling og jobmuligheder i kystsamfund og landdistrikter.

Brian Thomsen har medvirket til at formidle og dokumentere, at akvakultur‐erhvervet kan drives i respekt for miljø og naturinteresser, og han har bidraget til, at Danmark er det land i EU, der er længst fremme med at bruge recirkuleringsteknologi landbaseret fiskeopdræt.

Brian Thomsen nyder stor international anerkendelse, og han er formand for EU Kommissionens Rådgivende Udvalg for Akvakultur, der rådgiver medlemsstater og EU‐institutioner om akvakultur.

“Bestyrelsen og Brian Thomsen vil i fællesskab sørge for den bedst mulige overdragelse af de mange arbejdsopgaver som direktør for Dansk Akvakultur, og bestyrelsen opfordrer alle medlemmer og samarbejdspartnere om at bidrage til en glidende overgang. Bestyrelsen ønsker at udtrykke sin store anerkendelse og tak til Brian Thomsen for en stor og loyal arbejdsindsats for hele det danske akvakultur‐erhverv gennem perioder med meget vanskelige forhold,” lyder det i pressemeddelelsen fra foreningen.

Brian Thomsen fungerer som direktør for Dansk Akvakultur frem til udgangen af marts 2023.

Direktør Brian Thomsen.
Powered by Labrador CMS