Leder: Sammen skal vi fortælle de gode historier!

Stefan Holmager Larsen. Chefredaktør, FiskerBladet
Stefan Holmager Larsen. Chefredaktør, FiskerBladet

Året nærmer sig sin afslutning, og traditionen tro er det blevet tid til at se både fremad, mod året der kommer, og bagud, mod året der gik. For dansk erhvervsfiskeri er det dog lettere sagt end gjort. Brexit. Kvoter. Brændstofpriser. Ophugningsstøtte. Vores erhverv oplever lige nu nemlig nogle af de sværeste år, som vi – måske nogensinde – har været igennem.

Publisert Sist oppdatert

Grøn omstilling og politikere – hvoraf enkelte ikke har lagt fingre imellem, at det nærmest er et mål at lukke vores erhverv – er en evig kilde til dramatik, og samfundets generelle usikkerhed har ikke gjort situationen lettere.

Samtidig er interesseorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening åbent erklærede modstandere af eksempelvis bundtrawl, og en måling fra efteråret, som Epinion foretog blandt 2013 repræsentativt udvalgte danskere, viste et stort flertal af danskerne være imod fiskeri med bundtrawl, som det foregår nu i havet omkring Danmark.

Mere end tre ud af fire – i alt 77 procent – af de adspurgte svarede i undersøgelsen, at de er enige i, at ‘det bør være forbudt at fiske med bundtrawl i beskyttede havområder’, mens kun små 3 procent erklærede sig uenig i udsagnet. Samtidig erklærede 64 procent af de adspurgte sig enige i, at ‘fiskeri med bundtrawl bør udfases i Danmark’.

Undersøgelsens konklusioner fik flere fiskere op i det røde felt i FiskerBladets debatforaer, og langt de fleste påpegede en ganske væsentlig pointe; at de fleste danskere har en negativ holdning til fiskeriet uden dog at være oplyste om fiskeriets egentlige påvirkninger på miljøet. Den menige dansker må jo være dum og uoplyst, kunne man forstå på de fleste af kommentarerne.

At det forholder sig sådan, er jeg ikke helt så sikker på, men det leder bestemt tankerne hen mod et helt centralt spørgsmål: Hvorfor er danskerne så negativt stemte over for fiskeriet i almindelighed og bundtrawl i særdeleshed?

En af de største grunde er nok, at interesseorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening bruger store mængder penge og ressourcer på at udbrede deres budskab – og at der samtidig ikke bliver ført samme ‘fiskerielskende propaganda’ fra erhvervet selv.

Det første kan vi ikke rigtigt gøre noget ved, men vi kan bestemt godt forsøge at komme den dårlige stemning omkring fiskeriet til livs, ved selv at tage skeen i den anden hånd og blive bedre til at udbrede vores store viden og alle de gode historier – for dem har vi altså også (!) – til et publikum, der rækker ud over havnebyernes grænser. Og det vil vi på FiskerBladet meget gerne være med til!

Derfor skal der herfra lyde en opfordring om, at du, kære læser, i det kommende år deler fiskeriets gode nyheder på de sociale medier, så langt flere ser dem, OG at du, når der sker noget positivt i vores erhverv, hvad enten det er stort eller småt, sender en mail, et billede, en brevdue eller andet til vores redaktion på FiskerBladet. Så skal vi med glæde hjælpe til med at sprede de gode historier og vise danskerne, at dansk erhvervsfiskeri så langt fra er dødt og begravet og heller ikke bør blive det i den kommende fremtid!

Til sidst vil jeg ønske dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og hvis du endnu ikke har læst vores seneste udgave af magasinet FiskerBladet, så kan den findes på linket lige her.

De bedste hilsner,

Stefan Holmager Larsen,
Chefredaktør, FiskerBladet
Powered by Labrador CMS