Ny aftale begrænser kystnært fiskeri med bomtrawlere

Arkivfoto: DPFO

Det skal være slut med konflikterne med hollandske bomtrawlere i Skagerrak. Det fremgår af en ny aftale, som Danmarks Fiskeriforening PO har indgået med sine to hollandske søsterorganisationer.

Publisert

Det vækker glæde hos Danmarks Fiskeriforening PO, der længe har arbejdet for at få begrænset større bomtrawleres aktiviteter kystnært i Skagerrak, da bomtrawlere gentagne gange har været årsag til konflikt med det kystnære fiskeri i Danmark og samtidig skadet fiskeriets image.

”I DanmarksFiskeriforening arbejder vi hårdt for at sikre et bedre havmiljø. Derfor har vii samarbejde med DN foreslået 10% urørt hav. Og med den her aftale tager viendnu et skridt i retning mod et bedre havmiljø. Vi er nået til enighed medvores hollandske kollegaer om at begrænse fiskeri med bomtrawl langs kysten iSkagerrak, og det bør blive en gevinst for havmiljøet og være til gavn fordansk og hollandsk fiskeri,” siger formand for Danmarks Fiskeriforening,Svend-Erik Andersen.

Aftalen erhøjaktuel, da Folketinget i denne uge skal behandle et beslutningsforslag, derhar til formål at pålægge regeringen at arbejde for, at EU forbyder demersaltfiskeri med bomtrawl i Nordsøen og Skagerrak. Et forbud skal nemlig komme fraEU, da det er gennem EU’s fælles fiskeripolitik, at det er fastlagt hvilkefiskeredskaber, der må fiskes med i alle EU-farvande, herunder Nordsøen ogSkagerrak. Det er en del af forklaringen på, at fiskerierhvervet nu tager sageni egen hånd.

”I dansk fiskerisætter vi en ære i at tage ansvar. Det gælder for fiskeriet såvel som forhavmiljøet. Det har vi altid gjort, og det vil vi fortsætte med. Derfor har vivalgt at tage sagen i egen hånd, og gennem dialog med vores hollandskekollegaer, har vi indgået en frivillig aftale, som jeg er rigtig tilfreds med,”udtaler Svend-Erik Andersen.

Den frivilligeaftale mellem fiskeriorganisationerne indebærer, at alt fiskeri med bomtrawlinden for 12 sømil fra den danske kyst i Skagerrak ophører. Derudover harparterne også aftalt, at de såkaldte kædemåtter ikke længere må bruges iSkagerrak i alle fiskerier. Brug af kædemåtter er meget belastende forhavmiljøet og gør, at man kan komme til at fiske, hvor fx et almindeligtbomtrawl ikke kan fiske.

Powered by Labrador CMS