By & Havn skruer op for social bæredygtighed

Arkivfoto: By & Havn, Københavns Kommune

By & Havn har en fast ambition om at bygge betalbare boliger i udviklingsområderne, som kan være med til at skabe mangfoldige og helhedsorienterede bykvarterer, hvor fællesskabet mellem naboer i området er i højsædet.

Publisert Sist oppdatert

Der skal være plads til alle i København og det betyder, at der af og til må tænkes nyt for at give plads og mulighed for at Københavns mangfoldighed kan udvikle sig. Derfor har By & Havns bestyrelse i sidste uge besluttet, at selskabet skal prioritere indsatser for social bæredygtighed yderligere, så flere udsatte grupper også kan finde bopæl i byen.

Men selvom der allerede er bygget mange almene boliger i By & Havns områder, og der er mange flere på vej i de kommende år, så er der stadig brug for at tænke en ekstra social dimension ind, så udsatte grupper også kan finde boliger i København.

By & Havn er forpligtet til at sælge sine grunde på markedsvilkår, men ved at tilrettelægge salgsprocessen på en ny måde vil man forsøge at opprioritere den sociale bæredygtighed og skabe mulighed for at der kan tænkes nyt i byggeriet til flere sociale formål, når områderne skal udvikles.

By & Havn vil derfor i enkelte områder tilrettelægge salgsprocessen, så man giver mulighed for at tænke den sociale dimension ind. Det betyder, at salgsprocessen vil begynde med en ekstern vurdering af markedsprisen, som herefter lægges fast. Derefter laver man et projekt med forudbestemte sociale kriterier, som en række udviklere kan konkurrere om at skabe det bedste projekt på baggrund af.

På den måde konkurrerer udviklerne ikke om prisen, men om det projekt, der lever bedst op til de rammer for social bæredygtighed, der er stillet til byggeriet, og det giver nye og gode muligheder for at udvikle betalbare boliger med social bæredygtighed for øje.

“Ved at tilrettelægge vores salgsprocesser på denne måde, kan vi sikre, at der kommer en variation i boligmassen igennem salgsprocessen. Det giver helt nye perspektiver i byudviklingen og vil for alvor prioritere en social bæredygtig byudvikling, som giver udsatte grupper større muligheder,” siger administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro.

I øjeblikket afsøges et område ved Slusen i Sydhavnen, som skal være det første sted, hvor man afprøver denne model til yderligere sociale tiltag om et lille antal boliger til hjemløse eller udsatte unge. By & Havn har også udpeget en række andre områder i Nordhavn, hvor modellen vil blive brugt i fremtiden.

Powered by Labrador CMS