NGO råber op – Kræver hurtig handlig for at beskytte sild og makrel

fisk
Makrel. Arkivfoto

Ny videnskabelig rådgivning viser, at bestandene af sild, makrel og blåhvilling blev overfisket i 2021. Derfor opfordrer Marine Stewardship Council (MSC) til hurtig handling for at sikre bestandenes fremtid.

Publisert

Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), der yder videnskabelig rådgivning om bæredygtige fangstniveauer, har offentliggjort deres seneste vurdering, der viser, at fangsten af makrel, atlanto-skandisk sild og blåhvilling i 2021 igen overskred de videnskabeligt anbefalede grænser med henholdsvis 27, 31 og 23 procent.

Disse grænser anbefales for at sikre bestandenes levedygtighed på lang sigt, og de konsekvente overskridelser af dem bringer havets sundhed samt økonomier og levebrød i fare.

Hvis den videnskabelige rådgivning var blevet fulgt, skulle man alene i de seneste seks år have ladet mere end 4,5 millioner tons makrel, atlanto-skandisk sild og blåhvilling blive i havet. Det viser MSC’s analyse af dataene.

“Selvom ICES’ vurdering af mængden af blåhvilling er steget betydeligt, må vi ikke blive uforsigtige, for så længe der ikke findes en internationalt aftalt ramme for forvaltningen, vil disse bestandes fremtidige sundhed være i fare. Således er bestandene af atlanto-skandinavisk sild faldet med 32 procent i størrelse i løbet af det sidste årti,” lyder det i en pressemeddelelse fra MSC.

MSC suspenderede i december 2020 certificeringen for atlanto-skandisk sild og blåhvilling, mens certificeringen for makrel blev suspenderet i marts 2019. I mellemtiden er fiskerinationerne i det nordøstlige Atlanterhav stadig ikke nået frem til en fælles aftale.

De pelagiske bestande i det nordøstlige Atlanterhav udgør nogle af de største fiskebestande i Europa og fiskes af nogle af verdens rigeste nationer. Men selvom de er fælles naturressourcer, fiskes de i henhold til kvoter, der fastsættes ensidigt af de enkelte nationer, hvilket resulterer i løbende overfiskeri.

MSC opfordrer derfor de politiske beslutningstagere fra fiskerinationerne i det nordøstlige Atlanterhav til at nå frem til en fælles aftale i overensstemmelse med den nye videnskabelige rådgivning. Det kommende møde mellem kyststaterne fra den 14. oktober 2022 vil være et kritisk møde for at fremme forhandlingerne og søge en kvoteandelsaftale i overensstemmelse med videnskabelig rådgivning.

“Videnskaben er klar: et bæredygtigt, velforvaltet fiskeri giver langsigtet økonomisk sikkerhed for de nationer, der er afhængige af deres sundhed for fremtidig velstand. Vi opfordrer derfor indtrængende fiskerinationerne til at tilsidesætte nationale interesser og forpligte sig til at sikre en langsigtet videnskabeligt baseret aftale for depelagiske bestande i det nordøstlige Atlanterhav på det kommende møde i kyststaterne. Globale udfordringer – såsom klimaændringer og politisk ustabilitet – kan gøre det mere udfordrende at nå frem til en aftale. Men de understreger også behovetfor langsigtede forvaltningsaftaler, så landene kan forvalte fiskebestandene bæredygtigt nu og i fremtiden,” siger MSC’s regionale direktør for Nordeuropa, Erin Priddle.

Powered by Labrador CMS