Ny fiskeriregulering i tyske og nederlandske beskyttede havområder

Arkivfoto: Chris King / Unsplash

I både den tyske og nederlandske del af Nordsøen vil der i marts blive indført ny fiskeriregulering for at beskytte havnaturen.

Publisert Sist oppdatert

EU-Kommissionen har vedtaget en forordning, der indfører fiskerirestriktioner i beskyttede havområder i den tyske og nederlandske del af Nordsøen. Forordningen træder i kraft den 8. marts 2023. Det oplyser Fiskeristyrelsen.

I fire tyske Natura 2000-områder indføres et forbud mod brug af bundslæbende redskaber i nogle områder for at beskytte havbunden, og der indføres et helt eller periodevist forbud mod garnfiskeri i andre områder for at beskytte blandt andet havfugle og marsvin. I den østlige del af Sylt Outer Reef/Estern German Bight vil det fortsat være muligt at fiske hesterejer.

I tre havstrategiområder og i en del af Natura 2000-området Cleaver Bank i den nederlandske del af Nordsøen indføres forbud mod anvendelse af bundslæbende redskaber. I Natura 2000-området Frisian Front indføres desuden et forbud mod anvendelse af garn for at beskytte havfugle.

Af kontrolhensyn indføres der rundt om de tyske og nederlandske beskyttede områder alarmzoner, hvor alle fartøjer over 12 meter skal øge deres afsendelse af et VMS-signal til hvert 10. minut.

Du kan finde de delegerede retsakter med detaljerede oplysninger om reguleringen af fiskeriet i områderne på Fiskeristyrelsens hjemmeside her.

Powered by Labrador CMS