Maks 75 kilo: Begrænsning på krabbeklør fra Nordsøen

Foto: Frankie Latour / Unsplash

Fra Nordsøen må der maksimalt landes 75 kg aftagne krabbekløer eller 1 vægtprocent af den samlede fangst. Sådan lyder det i en meddelelse fra Fiskeristyrelsen.

Publisert

I teknikforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2019/1241, bilag V, del A) er det fastlagt, at:

‘For taskekrabber fanget i tejner og kurve må højst 1 vægtprocent af den samlede fangst af taskekrabber bestå af aftagne kløer. For taskekrabber fanget med andre redskaber må der højst landes 75 kg aftagne krabbekløer”.

Bestemmelsen gælder for nuværende KUN for fangst af taskekrabber i Nordsøen. Fra den 1. maj 2023 vil EU-reglen blive håndhævet og Fiskeristyrelsen vil sanktionere ved overtrædelser.

Der vil, på baggrund af ovenstående forordning, ske en ændring af den hidtidige praksis, hvor det har været accepteret, at der bliver landet mere end 75 kg aftagne krabbekløer fra taskekrabber eller mere end 1 vægtprocent af den samlede fangst i tejner og kurve.

Der fastlægges en overgangsperiode t.o.m. den 30. april 2023.

Overgangsperioden fastlægges med henblik på at sikre oplysning til fiskerierhvervet om ændring af praksis på området.

Der betyder, at fra den 1. maj 2023 vil EU-reglen blive håndhævet og Fiskeristyrelsen vil sanktionere ved en overtrædelse af reglen.

Ved fangst af mere end 75 kg aftagne krabbekløer eller 1 vægtprocent af den samlede fangst, kan taskekrabberne medbringes og landes i hel tilstand.

Fiskeristyrelsen er opmærksom på og har en forståelse for, at mange fiskere har haft en væsentlig økonomisk indtægt på fiskeri af krabbekløer fra taskekrabber.

EU-reglen er dog klar. Fiskeristyrelsen skal derfor håndhæve reglen.

Powered by Labrador CMS