Behov for hurtig indsats for at beskytte fiskebestande i Atlanterhavet

Arkivfoto: MSC

Der er behov for en hurtig indsats fra politisk niveau for at beskytte vitale fiskebestande i det nordøstlige Atlanterhav. Det mener Marine Stewardship Council, der nu opfordrer til handling.

Publisert Sist oppdatert

Advarsel om at den samlede fangst af makrel, sild og blåhvilling har overskredet de bæredygtige grænser med 4,8 millioner ton siden 2015. Marine Stewardship Council (MSC) opfordrer derfor nu beslutningstagere fra fiskerinationerne til at nå frem til en fælles aftale om forvaltning på de kommende møder mellem kyststaterne den 19. og 27. oktober 2021

MSC’s analyse af dataene viser, at alene i de sidste seks år har de samlede samlede fangster af makrel, atlanto-scandisk sild og blåhvilling oversteget de bæredygtige niveauer med 34 procent. Det er mere end 4,8 millioner tons fisk, som, hvis den videnskabelige rådgivning var blevet fulgt, burde have været efterladt i havet.

Tilsammen udgør disse Nordøstatlantiske pelagiske fiskebestande en af de største fiskebestande i Europa og fiskes af nogle af de rigeste nationer i verden. Der har dog ikke været nogen kvotedelingsaftale for makrel i over et årti eller for sild siden 2012 eller for blåhvilling siden 2014. I stedet fiskes disse fælles naturressourcer i henhold til kvoter fastsat af de enkelte nationer. Når kvoterne kombineres, overskrider de konsekvent de videnskabeligt anbefalede fangstgrænser for disse bestande.

MSC opfordrer politiske beslutningstagere fra fiskerinationer i det nordøstlige Atlanterhav til at nå frem til en fælles aftale om forvaltning af disse vigtige bestande på de kommende møder i kyststaterne mellem den 19. og 27. oktober 2021.

Denne aftale skal være i overensstemmelse med den nye videnskabelige rådgivning om fangstniveauer for 2022, som ICES offentliggjordeden 30. september. Ellers kan det være ødelæggende konsekvenser for disse vigtige arter, havets biodiversitet og de fiskersamfund, der er afhængige af dem.

“Fiskebestandene strækker sig over en lang række internationale fiskerizoner, og som sådan er kvotedelingsaftaler mellem de vigtigste politiske aktører afgørende for at sikre, at der efterlades nok fisk i havet, så bestandene kan genopbygges. Klimaændringer gør kun denne opgave så meget desto mere presserende, idet bestandene skifter som reaktion på opvarmning af havene. Vi opfordrer derfor indtrængende fiskerilandene til at tilsidesætte nationale interesser og forpligte sig til bæredygtige forvaltningsforanstaltninger for disse bestande på det kommende møde i kyststaterne,” siger regional direktør for MSC Nordeuropa, Erin Priddle.

Powered by Labrador CMS