Her er Fiskerikommissionens anbefalinger til fremtidens fiskeri

Arkivfoto: Danmarks Fiskeriforening PO

Fiskerikommissionen har afsluttet sit arbejde og afleveret en rapport med i alt 19 anbefalinger til fremtidens fiskeri. Rapporten skal danne grundlag for de politiske forhandlinger om fremtidens fiskeri, der vil blive indkaldt til i det nye år.

Publisert Sist oppdatert

Institutionelle anbefalinger

Anbefaling 1: Gennemgribende reform af EU’s fælles fiskeripolitik og andre EU-regler

Anbefaling 2: Etablering af et Havråd

Anbefalinger om størst muligt samfundsøkonomisk udbytte

Anbefaling 3: Forenkling af ejerskabsregler i fiskeriet

Anbefaling 4: Øget selvforvaltning i dansk fiskeri

Anbefaling 5: Brugerbetaling for biologisk rådgivning og kontrol af fiskeriet

Anbefaling 6: Klarhed om fordelingen af ressourcerenten i dansk fiskeri og mulig betaling for brugsretten til den fælles fiskeressource.

Anbefaling 7: Styrkelse af det statskontrollerede mærke Naturskånsom

Anbefaling 8: Styrkelse af hjemmemarkedet og en stærkere profilering af dansk fisk

Anbefalinger om lokalsamfund og udvikling

Anbefaling 9: Fiskeriet som drivkraft for aktivitet i fiskeriafhængige lokalområder

Anbefaling 10: Håndtering af sæl og skarv

Anbefalinger om bedre havmiljø, natur og fiskeriregulering

Anbefaling 11: Implementering af en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang

Anbefaling 12: Arealrelateret fiskeriregulering

Anbefaling 13: Reduktion af eksterne presfaktorer

Anbefalinger om klimaomstilling

Anbefaling 14: Støttepulje til energieffektivisering og grøn omstilling af eksisterende og nye fartøjer

Anbefaling 15: Demonstrationsprojekt: Fremtidens klimaneutrale fiskefartøj

Anbefaling 16: Nybyggede fartøjer forberedes til overgang til andre grønne drivmidler

Anbefaling 17: Fortsat forøgelse af CO2-afgiften efter 2030

Anbefalinger som følge af regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark

Anbefaling 18: Anbefalinger om kystfiskerordningen

Anbefaling 19: Anbefalinger om trawlfri zone i Bælthavet

Powered by Labrador CMS