Fiskerikommissionen afleverer anbefalinger om fremtidens fiskeri

Arkivfoto: DPFO

Etablering af et Havråd, øget selvforvaltning i dansk fiskeri, trawlfri zone i Bælthavet og økosystembaseret fiskeriforvaltning er blandt de 19 anbefalinger, Fiskerikommissionen netop har afleveret til regeringen.

Publisert Sist oppdatert

Fiskerikommissionen har netop afleveret sin rapport om fremtidens fiskeri til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V).

Rapporten består af 19 anbefalinger til, hvordan fremtidens fiskeri skal se ud, hvor etableringen af et Havråd, mere selvforvaltning og økosystembaseret dansk fiskeri og anbefalinger om en trawlfri zone i Bælthavet er i blandt.

Anbefalingerne dækker temaer som samfundsøkonomisk udbytte, havmiljø og naturbeskyttelse, lokalsamfund og udvikling samt klimaomstilling. Kommissionen blev i regeringsgrundlaget bedt om at indtænke yderligere to konkrete emner, nemlig kystfiskerordningerne og udfordringerne ved et eventuelt trawlforbud i Bælthavet i deres rapport.

“Fiskeriet er presset og står i en opbrudstid. Nogle fiskebestande, særligt i vores indre farvande, har det svært. Der er kamp om pladsen på havet. Og Brexit har betydet store reduktioner i fiskekvoter for de danske fiskere. Jeg har derfor set meget frem til at modtage Fiskerikommissionens anbefalinger og glæder mig til at dykke ned i deres analyser. Efter nytår vil jeg påbegynde en proces med at få gjort nogle af deres mange anbefalinger til virkelighed. Det vil ske både ved inddragelse af interessenter og derefter ved politiske forhandlinger, så vi sammen kan få sat en ny kurs for dansk fiskeri,” lyder det fra fiskeriminister Jacob Jensen.

“Jeg ser meget frem til de politiske forhandlinger, hvor vi blandt andet skal drøfte muligheden for flere områder med trawlforbud, herunder i Bælthavet, som har afventet anbefalingerne fra Fiskerikommissionen. For vi kan se fra Øresund, at trawlforbud virker, og vi kommer derfor ikke udenom, at vi skal beskytte mere af vores havnatur og havbund mod påvirkningen fra bundtrawl. Alle Folketingets partier blev med havplansaftalen i juni enige om, at Danmark skal have et hav i balance. Hvis det skal lykkes, skal fiskeriet også omstilles til noget mere skånsomt og sætte et mindre aftryk på havnaturen,” siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

Powered by Labrador CMS