Grønt alternativ til diesel:

Nyt anlæg med LNG i Hirtshals gør godstransporten mere klimavenlig

LNG-anlægget ligger ved Hirtshals Transport Center tæt på Hirtshals Havn.

Nordeuropæiske transportfirmaer har nu mulighed for at tanke flydende naturgas i Hirtshals, efter et nyt tankanlæg onsdag åbnede på Hirtshals Transport Center tæt ved havnen. Med åbningen af tankanlægget styrker Hirtshals Havn sin position som knudepunkt for godstransport i Nordeuropa.

Publisert

Transportsektoren viser i stigende grad interesse for at benytte grønne alternativer til diesel, og nu får transportfirmaerne mulighed for at tanke flydende naturgas - også kendt som LNG - på Hirtshals Transport Center tæt ved den nordjyske havn.

Onsdag åbnede nemlig et nyt tankanlæg med LNG-gas, og klimagevinsten ved at bruge den type brændstof er stor, da lastbilerne udleder 20 procent mindre CO2, fjerner udledningen af svovl og reducerer udledningen af skadelige sodpartikler.

LNG-anlægget er blevet etableret gennem et samarbejde mellem Hirtshals Havnefond, Hirtshals Transport Center og Q8 og er et af de første i Danmark. I 2022 åbnede et lignende anlæg i Padborg, og når transportfirmaerne også får mulighed for at tanke LNG i Hirtshals, giver det dem et incitament til at investere i flere lastbiler, der kan køre på LNG-gas.

"Godstransporten får nu langt bedre mulighed for at køre på flydende naturgas. Med åbningen af anlægget i Hirtshals er det lige så let for transportfirmaerne at benytte gasdrevne lastbiler på strækningen fra den tyske grænse til Hirtshals, som det er at bruge dieseldrevne lastbiler. Nu kan chaufførerne for eksempel fylde LNG på lastbilerne, når de kommer fra eller skal til Norge, Færøerne eller Island," lyder det fra administrerende direktør på Hirtshals Havn, Per Holm Nørgaard.

Bindeled mellem Norge og EU

Hvert år passerer knap 150.000 lastbiler Hirtshals Havn, og blandt aktørerne i den tunge landtransport er der kommet større opmærksomhed på alternativer til dieseldrevne lastbiler i de seneste år.

"Tankanlægget bidrager til at styrke vores position som et centralt knudepunkt for godstrafikken i den nordlige del af Europa. Hirtshals er et vigtigt bindeled mellem Norge og EU, og det har haft stor betydning for placeringen af anlægget," Per Holm Nørgaard.

I oktober 2023 åbnede Danmarks største ladestation til el-lastbiler ved Hirtshals Transport Center, så vognmændene har altså flere miljø- og klimavenlige alternativer til dieselolie, når de tanker i Hirtshals.

Arbejder med flere grønne initiativer

Anlægget passer altså perfekt ind i Hirtshals Havns strategi om at blive den grønneste havn i Europa, når det gælder transport- og logistikløsninger samt produktion af grøn strøm og alternative brændstoffer.

Havnen arbejder med en række initiativer, der i de kommende år får stor betydning for erhvervsudviklingen i Hirtshals. Senest har Hirtshals Havn sendt etablering af op mod ni vindmøller på havnearealet samt en markant udvidelse af havnen i udbud. Derudover arbejder havnen i samarbejde med de øvrige partnere i Greenport Scandinavia om lagring og udskibning af CO2 fra havnen til tomme olie- og gasfelter i Nordsøen.

Powered by Labrador CMS