Jagt på ny viden om skadelige næringsstoffer

Det nye måleinstrument kan både indsamle og analysere vandprøver. Foto: Miljøstyrelsen
Det nye måleinstrument kan både indsamle og analysere vandprøver.

Et nyt projekt skal give en bedre forståelse af, hvordan næringsstoffer som nitrat bevæger sig fra markerne og ud i vandmiljøet, hvor de er kilde til algeopblomstringer og iltsvind.

Publisert

Hvor hurtigt løber næringsstofferne ud i vandløbene efter et regnvejr? Nye sensorer i vandløbene kan time for time registrere næringsstofferne i vandmiljøet.

Normalt tager Miljøstyrelsen vandprøver 18 gange om året. Målingerne fortæller, hvordan næringsstofferne i vandløbet svinger hen over året. Men hvordan påvirkes udledningerne af næringsstoffer, når man zoomer ind på kortere tidsperioder? Hvad sker der eksempelvis, når et regnvejr passerer, og vand strømmer fra de dyrkede marker og ud i vandløbet?

Det er nogle af de spørgsmål, som et nyt projekt fra Miljøstyrelsen, Aarhus Universitet og Envidan skal være med til at besvare.

”Den store fordel ved sensoer der måler kontinuerligt er, at vi får variationerne over døgnet og året med – eksempelvis store og små regn hændelser, hvor indholdet af nitrat i vandet stiger. Selvom sensorerne sandsynligvis ikke måler helt så præcist, vil vi efter al sandsynlighed få et bedre bud på variationerne af nitrat i vandløbene, og dermed også en mere sikker bestemmelse af stoftransporten,” siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Peter Kaarup.

Sensoren måler koncentrationen af stoffer i vandet fotometrisk uden, at der skal bruges tid på eksempelvis prøveforberedelse og reagenser. Der kan registreres værdier mange gange i timen.

Miljøstyrelsen indsamler erfaringer med sensorerne og vurderer hvilke stoffer, der kan måles. De opnåede erfaringer er en del af moderniseringen af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, Novana.

”Det nye projekt skal give et endnu tydeligere billede af udledningen af næringsstoffer. Det vil ske med hjælp fra den nyeste teknologi i form af sensorer som give et billede af om der kommer særligt store eller små udledninger afhængig af eksempelvis skiftende nedbør,” siger Peter Kaarup

Målinger i vandløbene er vigtige, når man skal opgøre, hvor mange næringssalte som nitrat, der ledes fra vandløbene til kystområderne. Som led Novana, har Miljøstyrelsen gennem en årrække foretaget sådanne målinger i de store vandløb i Danmark.

Powered by Labrador CMS