300 millioner til bæredygtig udvikling af fiskeri, akvakultur og havmiljø

Fiskenet. Arkivfoto: Danmarks Naturfredningsforening
Fiskenet.

Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet fordeler i 2024 300 millioner kroner til blandt andet at styrke den grønne omstilling, fremme en bæredygtig forvaltning af havmiljøet samt støtte udvikling af kystfiskeriet.

Publisert

Med fordelingen af mere end 300 millioner kroner i støtte til fiskeri- og akvakultursektoren i 2024 skabes der fortsat grobund for fremme af den grønne omstilling, så både dansk fiskeri og akvakultur kan forblive konkurrencedygtige i en sektor præget af store omvæltninger som blandt andet nedgang i fiskebestande, reduktion i fiskekvoter og klimaforandringer. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Fiskeristyrelsen, der blev udsendt før nytår.

Midlerne kommer fra det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram, der finansieres dels af midler fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og dels af nationale midler, og som strækker sig over perioden 2021-2027.

I den politiske aftale af 18. marts 2021 blev der fordelt 917 millioner kroner under tilskudsordninger i perioden 2021-2023 inden for hovedområderne grøn omstilling, bæredygtig fiskeriforvaltning, udvikling på land og i kystnære områder og kystfiskeri samt fremme af afsætning gennem producentorganisationernes arbejde.

“Jeg er glad for, at der nu er truffet politisk beslutning om at fordele midler fra Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfonden i 2024. Det er vigtigt for erhvervet at kunne fortsætte med at bevæge sig ambitiøst fremad på den grønne dagsorden, så vi sikrer en konkurrencedygtig og klima- og miljøvenlig fiskeri- og akvakultursektor i fremtiden. Beslutningen betyder også, at vi fortsætter med at støtte indsamling af viden om fiskeriets påvirkning af havmiljøet samt vækst og udvikling i de kystnære områder. Til gavn for både erhvervet og et Danmark i bedre balance,” lyder det fra vicedirektør i Fiskeristyrelsen, Christian Vig Houe.

Med fordelingen af midler fra Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet i 2024 sikres det, at alle 12 tilskudsordninger, der blev åbnet i perioden 2021-2023, også vil blive åbnet i 2024.

Powered by Labrador CMS