Nu begynder Skagen Havn stort anlægsarbejde

Arkivfoto: Skagen Havn

Fra starten af marts og frem til sommeren vil der pågå anlægsarbejde på Skagen Havn.

Publisert

Skagen Havn begynder fra starten af marts anlægsarbejde, der vil fortsætte frem til sommeren. Det oplyser de i en meddelelse til virksomhederne og brugerne af havnen.

Arbejdet udføres som en del af Skagen Circle projektet, hvor fiskeindustriernes affaldsprodukter bliver til en ressource. Ved at separere procesvandet og aflede det direkte til Skagen Renseanlæg er det muligt at lave biogas som kan bruges til opvarmning.

Projektet er et bredt samarbejde mellem fiskeindustrien på havnen i form af FF Skagen og Scandic Pelagic og Frederikshavn Forsyning, Skagen Varmeværk og Skagen Havn. Ud over fordelene med genanvendelse af ressourcer og cirkulær økonomi giver den separate afledning også mulighed for en mere målrettet rensning af procesvandet, hvilket også fremmer havmiljøet.

Projektet er beskrevet i Skagen Havns bæredygtighedsstrategi, hvor der blandt andet står, at man i Skagen Circle genbruger det proteinholdige procesvand fra fiskeindustrien til at lave biogas. Når Skagen Circle står færdigt vil det, som tidligere var et affaldsprodukt, blive genbrugt til et bæredygtigt produkt, der kan bidrage til varmeproduktionen i lokalområdet.

For at minimere risikoen for fremtidige gravearbejder på samme vejstrækninger er der indgået aftale med flere ledningsejere om fornyelse af deres ledningsnet, således der opnås størst mulig værdi af gravearbejdet.

Powered by Labrador CMS