Havneselskabet ADP leverer et historisk godt driftsresultat

Visualisering af havneudvidelse på Fredericia Havn. Illustration: ADP A/S
Visualisering af havneudvidelse på Fredericia Havn. Illustration: ADP A/S

ADP A/S leverer i 2021 det bedste årsresultat nogensinde med rekordhøj vækst i både omsætning og indtjening. Den historiske udvikling skyldes meget høje godsvolumener på ADP-havnene, stigende markedsandele samt en særdeles positiv udlejning i Taulov Dry Port.

Publisert

Der er stor jubel i ADP A/S, efter havneselskabet onsdag kunne præsentere deres bedste årsresultat nogensinde med rekordhøj vækst i både omsætning og indtjening for 2021.

Årets forretningsmæssige højdespringer bliver containerforretningen, der med rekordhøje 104.284 TEU får en stigning i tonnagen på 32,5 procent sammenlignet med 2020.

Driftsresultatet følger med og ender for 2021 på et historisk højt niveau på 88,4 millioner kroner, hvilket er 53 procent bedre end driftsresultatet i 2020.

Resultatet efter skat ender på et rekordhøjt resultat på 104 millioner kroner, mod et 2020 resultat på 66,6 millioner. Resultatet efter skat indeholder værdiregulering på investeringsejendomme.

De samlede indtægter i 2021 ender på 190,0 millioner kroner, hvoraf de 177,7 millioner kroner er den realiserede omsætning, som har en fremgang på 35 procent i forhold til 2020, hvor omsætningen var 131,3 millioner kroner.

Godsomsætningen på havnene i Nyborg og Fredericia har været kraftigt stigende. Samlet set ender godsomsætningen i 2021 på 7,6 millioner tons mod 6,8 millioner tons i 2020, hvilket er en vækst på 12,5 procent.

Styrket markedsposition øger behovet for mere kapacitet
Den rekordhøje vækst i godsomsætningen tilskrives bl.a. effekten af den transformation, som ADP igangsatte for år tilbage, hvor især udviklingen af Taulov Dry Port har styrket Fredericia som knudepunkt for transport og logistik. Udviklingen kommer kerneforretningen til gode med en kraftig stigning på containere men også øvrige forretningsområder, hvor især RO/RO og store skibslaster med stål og recycling-produkter trækker den samlede godsomsætning op på et historisk niveau.

”Udviklingen af Taulov Dry Port har været en afgørende strategisk satsning, som nu viser sig med øget konsolidering af gods og virksomheder i vores område. Vi har fuld udlejning på de første 100.000 kvadratmeter lager- og logistikbyggeri, stigende markedsandele på containerforretningen og generelt meget høje volumener på de øvrige forretningsområder. Vores forestående kapacitetsudvidelser i både Nyborg, Fredericia og Taulov Dry Port skal bidrage til den fortsatte positive erhvervsudvikling til gavn for vores mange kunder og samarbejdspartnere samt for hele Region Syddanmark,” lyder det fra CEO i ADP, A/S Rune D. Rasmussen.

Nyborg Havn har de senere år bevæget sig i en positiv udvikling med stigende godsmængder, og 2021 er andet år i træk med stor omsætningsfremgang. I 2021 har omsætningsfremgangen været 21,5 procent. Planlagte forbedringer af havnens infrastruktur skal yderligere styrke Nyborg Havns konkurrencekraft, og sikre havnens kunder de bedste forudsætninger for en skaleret produktion samt øget gennemstrømning af produkter.

I 2021 har Nyborg Havn haft stigende volumener på bl.a. projektlaster samt jern- og stålprodukter, hvor sidstnævnte har haft en vækst på 84.700 tons, svarende til en stigning på 125 procent.

Den kommende havneudvidelse i Fredericia skal sikre Fredericia Havns kapacitet til fremtidens stigende volumener af gods og containere, men vil også være et vigtigt bidrag til en grønnere transportsektor.

”Den kommende havneudvidelse i Fredericia er efterspørgselsdrevet og matcher den samfundsmæssige udvikling til en grønnere fremtid, hvor stigende volumener på containere og færgegods naturligt følger med markedets øgede fokus på grønne transportløsninger. Havneudvidelsen er et eksempel på, at vi som ét af Danmarks største havneselskaber løfter vores samfundsmæssige ansvar for at skabe en grønnere verden. Vores investeringer er godt for samfundet, for vores ejerkommuner og nærmiljøet samt for udviklingen af arbejdspladser,” siger Rune D. Rasmussen, som samtidig takker medarbejdere for en ekstraordinær stor indsats samt kunder, samarbejdspartnere, bestyrelse og aktionærer for et godt samarbejde.

Powered by Labrador CMS