Fakta og baggrund om den norske fiskeriaftale

Foto: Danmarks Fiskeriforening PO

Det lykkedes fredag for EU og Norge at enes om en fiskeriaftale for 2023. Dermed får danske fiskere atter lov til at fiske i norske farvande. Her er fakta og baggrundsinformation om fiskeriaftalen.

Publisert
 • Norge og EU forhandler årligt om 3 bilaterale fiskeriaftaler. Det drejer sig om:
  • En overordnet aftale, hvor parterne udveksler fiskekvoter i Nordsøen, Norskehavet, Barentshavet, Atlanterhavet og internationale farvande samt forhandler adgang til hinandens farvande.
  • En aftale om fiskerimuligheder for Skagerrak og Kattegat, hvor parterne aftaler forvaltning og fastlægger kvoter for de fællesforvaltede bestande, samt aftaler gensidig adgang for EU og norske fiskere i hinandens farvande.
  • En nabostatsaftale mellem EU (på vegne af Sverige) og Norge.
 • En overordnet aftale, hvor parterne udveksler fiskekvoter i Nordsøen, Norskehavet, Barentshavet, Atlanterhavet og internationale farvande samt forhandler adgang til hinandens farvande.
 • En aftale om fiskerimuligheder for Skagerrak og Kattegat, hvor parterne aftaler forvaltning og fastlægger kvoter for de fællesforvaltede bestande, samt aftaler gensidig adgang for EU og norske fiskere i hinandens farvande.
 • En nabostatsaftale mellem EU (på vegne af Sverige) og Norge.
 • De vigtigste danske fiskerier i norske farvande er rejer og havtaske i Skagerrak, torsk, kulmule, havtaske, rødspætte og mørksej i Nordsøen, samt atlanto-skandinavisk sild i Norskehavet.
 • Værdien af dansk fiskeri i norske farvande udgjorde i 2022 412 millioner kroner. Det svarer til omkring 14 procent af det totale danske fiskeri.
 • Der er en bestemmelse i EU-lovgivningen, der sikrer, at adgangen til norske farvande vil kunne iværksættes snarest muligt efter aftalens indgåelse.

Den overordnede aftale om fiskerimuligheder i 2023

 • I den overordnede aftale om fiskerimuligheder for 2023 reduceres EU’s adgang til norsk zone i Nordsøen for de fælles forvaltede nordsøbestande (torsk, kuller, mørksej, hvilling og rødspætte) med 7,5 procent sammenlignet med niveauet for 2022.
 • Samtidig reduceres adgangen til at fiske atlanto-skandinavisk sild til 85 procent af EU’s kvote for 2023. Det svarer til 19.780 tons. Traditionelt har EU haft adgang til at fiske hele EU-kvoten i norske farvande.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Powered by Labrador CMS