Ny rapport: Fortsat højt iltsvind i danske farvande trods stormflod

Arkivfoto: Michael Diane Weidner / Unsplash

Stormvejret i oktober har mindsket iltsvindet i de danske fjorde, men iltsvindet er fortsat højt. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet.

Publisert Sist oppdatert

I slutningen af september viste en rapport fra Aarhus Universitet, at iltsvindet i de indre danske farvande var det værste i 20 år, og flere steder var situationen meget kritisk for både bundlevende dyr, fisk og planter.

En ny rapport fra Aarhus Universitet bekræfter, at iltsvindet i perioden fra 22. september til 26. oktober har været højt, men at der i perioden er sket forbedringer. Der er observeret udslip af giftige svovlbrinte og døende fisk og bunddyr. Den stormflod, som ramte Danmark i midten af oktober, har dog bremset iltsvindets udvikling og skabt markant forbedring af iltforholdene i de danske farvande.

Den nye rapport viser, at der sidst i oktober kun kunne spores iltsvind i de indre danske farvande i ’Dybet’ i Mariager Fjord og i de dybeste dele af det sydlige Lillebælt.

“De underliggende problemer er præcis de samme som for to måneder siden, hvor vi så det værste iltsvind i 20 år. Vi kan ikke bruge stormfloden som en sovepude. Udledningen af kvælstof til vores havmiljø er alt for højt, og det kvæler livet i vore fjorde og nære kystområder. Vi er i gang med et langt sejt træk at få forbedret vores havmiljø,” lyder det i en kommentar til rapporten fra miljøminister Magnus Heunicke.

Miljøminister indkalder til krisemøde: Værste iltsvind i 20 år

Stormfloden er hovedårsagen til, at iltsvindet er faldet fra markant i slutningen af oktober. Bølgerne, som det voldsomme vejr skabte, har været med til at ilte havet, og samtidig hæmmes iltsvindet af efterårets koldere vejr og lavere vandtemperaturer.

Den primære årsag til iltsvind er tilførslen af store mængder næringsstoffer som kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

“Vi er i gang med at hjælpe naturen på vej i havet og i fjordene. Det er en bunden opgave, at vi reducerer udledningerne fra særligt landbruget, og ikke mindst reducerer udledningen fra de marker, som ligger tæt på vores mest sårbare fjorde,” siger Magnus Heunicke.

Et bredt politisk flertal blev i 2021 enige om en landbrugsaftale, som skal reducere landbrugets udledning af kvælstof. Aftalen indeholder en miljøgaranti, der betyder, at hvis de kollektive virkemidler, som eksempelvis skal tage landbrugsjord ud af drift og etablere nye vådområder, ikke giver tilstrækkeligt med resultat, så er der en politisk aftale om at skrue op for reguleringen.

Vandområdeplanen fra i sommer implementerer en række af de aftalte kvælstofindsatser, som nedbringer udledningen af kvælstof med 10.400 tons om året.

Powered by Labrador CMS