Kraftigt iltsvind rammer store områder af Danmark

Arkivfoto: Miljøstyrelsen

Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav er hårdest ramt af iltsvind.

Publisert

Iltsvindssituationen midt i august var meget alvorlig i de hårdest ramte farvande, hvor en stor del af arealet og en stor del af vandsøjlen var berørt af iltsvind. Det samlede areal med iltsvind er næsten dobbelt så stort som i august 2021, men knap 20 procent mindre end i august 2020.

Det viser årets første iltvindsrapport, der er udarbejdet af Aarhus Universitet og baseret på Miljøstyrelsens målinger i perioden 1. juli til 24. august.

I flere områder var der iltfrit i bundvandet, og nogle steder blev der registret frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden. Sidst i perioden blev der observeret døde bunddyr på en lokalitet i Smålandsfarvandet og døde bunddyr, fisk og planter i Halkær Bredning i Limfjorden.

Stor tilførsel af næringsstoffer til havet er årsag til de tilbagevendende udbredte iltsvind. I år har vejret fremmet iltsvindets udvikling. Store mængder nedbør i begyndelsen af året, sendte mange næringsstoffer ud i havet. Stille og varmt vejr i august accelererede iltsvindets udvikling.

Powered by Labrador CMS