Marinehjemmeværnet fejrer jubilæum – 70 år til søs for sikkerheden

Marinehjemmeværnets fartøjer øver billedopbygning i Kattegat med en​ fregat fra Søværnet. Foto: Hjemmeværnet
Marinehjemmeværnets fartøjer øver billedopbygning i Kattegat med en​ fregat fra Søværnet.

Marinehjemmeværnet har nu gennem 70 år støttet Søværnet og sikkerheden. De sidste år har budt på større ændringer, og i dag er opmærksomheden på de skarpere militære opgaver lige så stor, som den var i efterkrigstiden.

Publisert

Marinehjemmeværnet kan i dag fejre 70 års jubilæum. Alligevel er det ikke alle, der kender den maritime del af Hjemmeværnet. Selvom de frivillige i landets 38 flotiller yder en stor indsats, så løses langt de fleste af Marinehjemmeværnets opgaver nemlig derude, hvor de færreste får øje på det, eksempelvis overvågning af fremmede statsskibe igennem Storebælt eller en søredningsoperation midt ude i Kattegat.

“Der er brug for Marinehjemmeværnet i Danmark. Vores opgaver til søs vil altid være der. Det kan ikke klares med en radar eller en drone. Nogen skal være til stede derude. Vi har de veluddannede frivillige, vi har materiellet, og vi har viljen til at gøre en forskel. Nye trusler og nye opgaver har kun gjort os endnu mere relevante,” siger chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen.

Sikkerhed og tryghed blev ikke taget for givet i efterkrigstidens Danmark, da Marinehjemmeværnet blev oprettet i 1952. Dengang var hovedopgaven ’Bevogtning af danske havne og observationstjeneste under sejlads’. De opgaver har nu fået fornyet fokus efter flere årtier, hvor Forsvarets maritime indsats har været rettet mod blandt andet anti-pirateri og menneskesmugling langt fra Danmark, og hvor Marinehjemmeværnet primært har taget sig af sørednings- og havmiljøopgaven i danske farvande.

Imidlertid har sikkerhedssituationen de senere år ændret sig, og der er øget opmærksomhed på de mere skarpe, militære opgaver. Det blev helt tydeligt med Forsvarsforliget 2018 – 2023, hvor det blandt andet understreges, at NATO mod øst ’står over for et udfordrende og mere selvhævdende Rusland’. Med den seneste sikkerhedspolitiske udvikling i Europa er behovet for et skarpt og indsatsparat Marinehjemmeværn tydelig. Derfor er Hjemmeværnet nu klar til bl.a. at løse såkaldte ’Host Nation Support’-opgaver (HNS). Det betyder, at hjemmeværnssoldater fra alle værn understøtter, at Danmark er i stand til at modtage NATO-enheder på dansk territorium.

Marinehjemmeværnet har altså siden oprettelsen i 1952 levet i en verden af forandringer og har løbende tilpasset sig. Konstant er dog tilknytningen til Søværnets opgaver og til søen og selvfølgelig det enorme frivillige engagement.

“Der bliver gjort en kæmpe indsats af Marinehjemmeværnets frivillige. Det gælder ikke kun de mange vigtige opgaver, der bliver løst. Det gælder i lige så høj grad den tid og det engagement, der bliver brugt på uddannelse, træning, logistik, vedligeholdelse af materiel, ledelse, rekruttering – og jeg kunne blive ved. Jeg er stolt over at kunne ønske Marinehjemmeværnet – og ikke mindst vores frivillige: Tillykke med jubilæet. I gør en kæmpe forskel​,” lyder en hilsen til alle medlemmerne fra Henrik Holck Rasmussen.

Jubilæet bliver på dagen markeret ved Marinehjemmeværnets to domiciler i Brabrand og Ringsted samt lokalt ved flere flotiller, som holder åbent skib på dagen eller i den efterfølgende weekend.

Powered by Labrador CMS