Fiskekvoterne for Østersøen er forhandlet på plads for 2024

Arkivfoto: Jens Nørgaard

Fiskekvoterne for Østersøen i 2024 blev tirsdag formiddag forhandlet på plads i EU’s Ministerråd i Luxembourg.

Publisert Sist oppdatert

Flere fiskebestande i Østersøen har det svært, og derfor har biologerne rådgivet om lave fiskekvoter ligesom de foregående år. Fra dansk side er det lykkedes at sikre en bifangstkvote for torsk, så der fortsat kan fiskes efter rødspætte, hvor torsk er en hyppig bifangst. Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

Det lykkedes samtidig fra dansk side at sikre en bedre brislingekvote, end hvad EU-Kommissionen havde lagt op til, uden at gå på kompromis med den biologiske rådgivning. Oprindeligt var der lagt op til at sætte brislingekvoten 23 procent lavere end sidste år, men efter pres fra dansk side er brislingekvoten endt med en reduktion på 10 procent.

“Mange af fiskebestandene i Østersøen har det dårligt. Det er igen i år slået fast i den biologiske rådgivning for Østersøen. Fiskerne spiller en vigtig rolle for lokalsamfundene langs de danske kyster, og det er afgørende, at det danske fiskerierhverv er både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt. Derfor er det også nødvendigt, at vi holder en hånd under fiskerierhvervet, der står i en svær tid. Med aftalen sikrer vi, at fiskeriet kan fortsætte efter de arter, der ifølge biologerne faktisk har det godt, såsom rødspætte og brisling,” lyder det fra minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jacob Jensen.

Særligt for torskebestandene er den biologiske rådgivning til fiskekvoterne lav. Med aftalen om fiskekvoter for 2024 er torskekvoten i den vestlige Østersø fastsat 31 procent lavere end sidste år og kan i 2024 udelukkende bruges til bifangst.

Det betyder også, at det rekreative fiskeri efter torsk lukkes i hele Østersøen. I 2022 stod det rekreative fiskeri for 68 procent af det samlede fiskeri af torsk i den vestlige Østersø.

Se de triste tal: Her er fiskekvoterne for Østersøen for 2024

En række lande er enige om at se på mulighederne for rekreativt fiskeri efter torsk, når torskebestanden har det bedre.

“Torsken skal have en pause. Det betyder, at det desværre ikke vil være muligt at fiske direkte efter torsk i Østersøen som erhvervsfisker. Samtidig stopper vi nu også for det rekreative torskefiskeri i hele Østersøen i 2024. Selvom én torsk per mand om dagen – sådan som reglerne er i dag – lyder af lidt. Så vil en lukning af det rekreative fiskeri være et vigtigt bidrag til at få vendt den negative udvikling for torsken i Østersøen,” siger Jacob Jensen.

Powered by Labrador CMS