1,5 milliarder til rådighed – EU godkender dansk fiskeriprogram

Fiskeristyrelsen kontrolskib NORDSØEN. Foto: Hvide Sande Shipyard
Fiskeristyrelsen kontrolskib NORDSØEN.

EU-Kommissionen har den 5. december 2022 godkendt det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram (EHFAF). Programmet danner rammerne for den danske anvendelse af 1,5 milliarder kroner til udvikling af fiskerisektoren i en grøn og bæredygtig retning og understøttelse af EU’s klimamål om reduktion af CO2-udledning.

Publisert

Det totale budget for programmet er 2,1 milliarder kroner, hvoraf EU-midlerne udgør cirka 1,5 milliarder kroner. Midlerne udmøntes i tilskudsordninger, der gennemføres i Danmark rettet mod fiskeri, akvakultur og vandmiljøet i perioden frem til 2027.

Programmet skal sikre, at det danske fiskeri- og akvakulturerhverv fortsætter med at innovere og udvikle sig i retning af at være mere klimamæssigt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. Samtidig skal midlerne også bidrage til at tilvejebringe vigtig viden om fiskebestandene og de marine økosystemer og understøtte restaurering af danske vandløb.

Udarbejdelsen af det danske program er sket med bidrag fra en bred vifte af interessenter og i samarbejde med EU-Kommissionen. Programmet udmønter, gennem tilskudsordninger, den danske andel af Den Europæiske Hav-, Fiskeri-, og Akvakulturfond.

“Det er en vigtig milepæl, at EU-Kommissionen nu har godkendt det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram. Det betyder, at vi nu kan fokusere på, at få programmet ud at leve i nye projekter til gavn for fiskeri- og akvakulturerhvervene. De næste år kommer vi blandt andet til at støtte udviklingsprojekter, der understøtter den grønne omstilling, bidrager til EU’s målsætning om reduktion af CO2 udledning, fremmer væksten i de kystnære områder, samt støtte indsamling af essentiel viden om fremtidens fiskeri og fiskebestande,” siger direktør for Fiskeristyrelsen, Nanna Møller.

Grundlaget for programmet er den brede politiske aftale om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2021-2023 fra 18. marts 2021.

I aftalen lægger de politiske partier blandt andet vægt på, at Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet skal understøtte målsætningerne i den fælles fiskeripolitik samt klimalovens målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

I programmet er der fastlagt fire fokusområder, som midlerne skal bidrage til:

  • Den grønne omstilling af fiskeri- og akvakulturerhvervene
  • Viden om fiskebestande og sikre effektiv forvaltning og kontrol
  • Udvikling af kystfiskeriet og i kystnære områder
  • Afsætning af fiskeprodukter og styrke det danske fiskeris konkurrenceevne.

EHFAF-programmet udmøntes af Fiskeristyrelsen gennem en række støtteordninger. De første støtteordninger åbnede for ansøgninger i 2021 og 2022, hvor det blandt andet har været muligt at søge om støtte til vandløbsrestaurering, fiskerikontrol og dataindsamling omkring fiskebestande.

I løbet af 2023 vil Fiskeristyrelsen åbne flere ordninger: investeringer i kystfiskeri og udvikling af mere skånsomme fiskeredskaber og -metoder, indsatser, der reducerer marint affald og ordninger, der blandt andet vil understøtte bæredygtig forvaltning af havet samt grøn omstilling af akvakultur.

Powered by Labrador CMS