Kritisable sager i fiskeriet får minister til at iværksætte nye tiltag

Fiskeristyrelsens kontrolskib Nordsøen.

Fiskernes kvoteandele skal genberegnes, ligesom der skal føres mere tilsyn med Fiskeristyrelsens håndtering af reglerne for kvotekoncentration. Det er blandt en række nye tiltag fra fiskeriminister Jacob Jensen (V).

Publisert Sist oppdatert

Fiskeristyrelsens kontrol af danske fiskere har været mangelfuld. Det viser en gennemgang af håndteringen af styrelsens sager om kvotekoncentration og motorkraft. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Sammen med alle Folketingets partier har fiskeriminister Jacob Jensen (V) modtaget en grundig gennemgang af Fiskeristyrelsens håndtering af sager, hvor enkelte fiskere har siddet på for mange kvoter, samt sager om muslingefiskere i Limfjorden, som kan være tilgodeset på bekostning af havmiljøet, fordi deres fartøjer har haft større motorer end tilladt, og gennemgangen peger på flere kritiske forhold i forvaltningen.

Den tekniske gennemgang har således bekræftet ministeren i, at der er begået fejl, og at der har været utilfredsstillende forvaltning, og det er på den baggrund, at ministeren nu har iværksat en række tiltag, der skal rette op på de kritisable forhold, som de grundige gennemgange beskriver.

"Danskerne skal kunne have tillid til myndighederne. Gårsdagens (torsdagens, red.) tekniske gennemgang bekræfter mig desværre i, at der er blevet begået fejl i forvaltningen. Det er jeg ikke tilfreds med. For mig er det afgørende, at vi får ryddet op, og jeg vil derfor iværksætte en række tiltag. Hvad angår sagen om kvotekoncentration har jeg samtidigt indskærpet over for mit departement og Fiskeristyrelsen, at der skal være tydeligere kommunikation og mere åbenhed om fejl, og at der skal ske en langt hurtigere afklaring af faglige uenigheder, så der kan ageres politisk om nødvendigt. Jeg vil nu læse gennemgangene grundigt, og så ser jeg frem til at drøfte sagen om kvoteberegninger med Folketingets partier på samrådet efter sommerferien," lyder det fra fiskeriminister Jacob Jensen.

Hos Fiskeristyrelsen har ørerne fået en mørkere rød farve, og her lyder det, at man tager sagerne 'meget alvorligt'.

"Jeg kan konstatere, at der i styrelsen ikke har været en tilstrækkelig opfølgning på relevante problemstillinger i sagen om fejlbehæftede beregninger for kvotekoncentration, så de givne instrukser kunne være håndteret og efterlevet hurtigere. På motorkraftområdet og vores kontrol af redskaber kan jeg konstatere fejl eller mangler i relation til styrelsens bidrag til blandt andet besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, styrelsens præcisering af nedbremsningsforbuddet og håndteringen af konkrete overtrædelsesager. Det er beklageligt og noget, jeg og mine medarbejdere tager meget alvorligt," siger direktør for Fiskeristyrelsen Kenneth Joensen.

Powered by Labrador CMS