Straksregulering:

Midlertidig lukning af område i Skagerrak

Fiskeristyrelsen har udsende følgende meddelelse om straksregulering nr. 18 2024 om midlertidig lukning af et område i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2423.

Publisert

I perioden fra og med onsdag den 1. maj 2024 til og med tirsdag den 21. maj 2024 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Område prøver nr. RTCDNK2423_24

58° 02,6 N 010° 25,4 Ø

58° 03,8 N 010° 33,7 Ø

57° 53,2 N 010° 44,9 Ø

57° 51,9 N 010° 36,2 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslingeskraber

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det på to prøver er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau, jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 1659 af 11. december 2023 om regulering af fiskeriet.

Meddelelsen træder i kraft den 1. maj 2024 og er gældende til og med den 21. maj 2024

Powered by Labrador CMS