Forhøjelse af MAF-rationen for torsk i Nordsøen og i Skagerrak

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om straksregulering nr. 22 - 2024 om forhøjelse af MAF-rationen for torsk i Nordsøen og i Skagerrak

Publisert

Med virkning fra 1. juli 2024 forhøjedes MAF-rationen for torsk i Nordsøen og Skagerrak. Jf. § 91 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes direkte eller indirekte af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer.

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. juli 2024 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 2.640 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.280 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 7.920 kg

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. juli 2024 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.260 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.520 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 3.780 kg

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1659 af 11. december 2023 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen trådte i kraft den 1. juli 2024 og er gældende til og med 31. december 2024 medmindre andet meddeles.

Powered by Labrador CMS