Plan for nye havvindmølleparker i Nordsøen sendt i anden høring

Energistyrelsen har sat anden offentlighedsfase af planen for nye havvindmølleparker i Nordsøen I området i gang.

Danmark er kommet et skridt nærmere tre nye havvindmølleparker i Nordsøen, efter Energistyrelsen har sat gang i anden offentlighedsfase og åbnet for kommentering af udkast til Plan for Nordsøen I og den tilhørende miljørapport. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Nordsøen I, der er blandt de i alt seks store havvindmølleparker, som Energistyrelsen har sendt i udbud den 22. april, tæller i alt tre havvindmølleparker, som til sammen vil producere strøm svarende til mindst tre millioner husstandes elforbrug. Hertil kommer muligheden for såkaldt overplanting, hvor der kan opstilles endnu mere havvind til eksempelvis produktion af Power-to-X.

I forbindelse med offentlighedshøringen, der løber over en periode på ni uger frem til mandag den 12. august, inviterer Energistyrelsen borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i de kommende havvindmølleparker med tilhørende anlæg på land til at kommentere udkast til Plan for Nordsøen I og den dertilhørende miljørapport og stille spørgsmål.

Efter høringen vil Energistyrelsen gennemgå høringssvarene og opdatere planen, hvis det er nødvendigt. Herefter udarbejder Energistyrelsen en sammenfattende redegørelse, der vil blive offentliggjort sammen med den endelige plan.

Planområdet for Nordsøen I er beliggende cirka 20-80 kilometer fra Jyllands vestkyst og består af et areal på cirka 2.210 kvadrakilometer i den danske Eksklusive Økonomiske Zone i Nordsøen.

Powered by Labrador CMS