Fiskeriet i den varme stol:

"Naturligvis påvirker fiskeriet også miljøet"

Formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Anderse, i Den Varme Stol på Naturmødet 2024.

Der blev stillet skarpt på dansk fiskeri, da formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, lørdag tog plads i Den Varme Stol på det netop afsluttede Naturmødet på Hirtshals Havn.

Engang var de danske have fulde af fisk, men i dag vurderes det, at ni ud af ti fisk er forsvundet. Overfiskeri og bundtrawl får en stor del af skylden for den udvikling, så hvordan skal dansk fiskeri se ud i fremtiden, hvis der både skal være liv i havet og fisk på vores tallerkener?

Med det som bagtæppe tog formand for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen lørdag plads i Naturmødets Varme Stol. Her fik publikum lejlighed til at stille spørgsmål direkte til formanden - og det var der mange, der gjorde. Det beretter Hjørring Kommune, der står bag Naturmødet, i en pressemeddelelse.

Interviewet kom især til at handle om de miljømæssige påvirkninger som fiskeriet har på havbunden og de bredere økosystemer, og til det erkendte Andersen, at fiskeriet naturligvis spiller en rolle, men afviste tilgængæld at fiskeriet bærer skylden for den iltsvind vi aktuelt ser i de indre danske farvande og i vores fjorde.

"Enhver form for fødevareproduktion har en indvirkning på miljøet. Dansk fangede fisk har dog en markant mindre klimapåvirkning end fisk fanget eller oprættet andre steder - og i øvrigt i forhold til mange andre typer af fødevarer," lød det fra fiskeriforeningsformanden.

I følge ham må vi dog accepterer en vis grad af mijøpåvirkning, hvis vi fortsat ønsker sunde fødevarer i overensstemmelse med Sundhedsstyrrelsens kostråd på vores tallerkner i fremtiden, selvom han dog også gerne så fiskeribestanden tilbage på samme niveau som for 40 år siden.

Derfor erklærede Svend-Erik Andersen sig også klar til at hjælpe med at finde løsninger, der både sikrer vores fiskebestande og et bedre havmiljø.

"For et par år siden kom vi sammen med Dansk Naturfredningsforening med et forslag om at udlægge ti procent af de danske farvande som strengt beskyttede områder, hvor man ikke må fiske med slæberedskaber, og vi er også klar til at gå endnu længere og forbyde bundslæbende redskaber på tyve procent af arealet."

Han understreger dog vigtigheden af at udvælge de beskyttede områder intelligent, så man ikke lukker de bedste fiskepladser. I følge formanden giver det bedst mening at lade fiskerne fange deres fisk, hvor de hurtigst kan nå deres kvote, så de dermed belaster miljøet mindst muligt.

Situationen er i følge fiskeriforeningsformanden dog heller ikke så sort, som nogle vil give indtryk af.

"Selvom der overordnet set er færre fisk i havenen, er der også bestande omkring Danmark, som klarer sig rigtig fint. Ser vi på Nordsøen og Skagerak har vi eksempelvis aldrig set så mange kuller, som der er i øjeblikket, og rødspætte-, pighvar- og slethvarbestandende har det også rigtig fint."

Kigger vi ud i fremtiden er det Svend-Erik Andersens klare forventning at vi med de tiltag, som enten er i gangsat eller er på tegnebrættet, vil se markant større fiskebestande i de danske farvande:

"Jeg vil gå så langt som til at love jer alle, at vi om ti år har flere fisk i vores farvende, end vi har i dag," lød det afslutningsvis optimistisk fra fiskeriformanden.

Powered by Labrador CMS