Nu søges deltagere til forsøgsfiskeri med frit redskabsvalg og elektronisk monitering

Nu er der mulighed for, at op til seks trawl fiskere kan ansøge om deltagelse i forsøgsfiskeri efter blandede demersale arter for at udvikle det danske trawlfiskeri.

DTU Aqua og Danmarks Fiskeriforening (DFPO) vil lave et videnskabeligt forsøgsfiskeri efter blandede demersale arter i samarbejde med lokale trawl fiskere i Kattegat og Skagerrak.

Formålet er at undersøge, om nogle af de nuværende tekniske regler under et fuldt dokumenteret fiskeri bliver overflødiggjort, og om man derved kan motivere fiskernes brug af elektronisk monitorering (EM) ved i samme forbindelse at tilbyde dem regelforenkling. Det oplyser Fiskeristyrelsen i en meddelelse.

Projektet giver mulighed for at anvende andre selektivanordninger end dem, der i dag er beskrevet i gældende lovgivning

Det er muligt for 6 trawlfartøjer at deltage i projektet, og det er DTU og DFPO, der udvælger de fartøjer blandt ansøgerne, som skal deltage i forsøget.

Fiskeristyrelsen har mulighed for at udlåne to kamerasystemer til forsøget, såfremt fartøjet ikke allerede har monteret kamera. Udlånet forudsætter dog, at fartøjet selv står for udgifterne til installation og efterfølgende nedtagning samt eventuelt vedligehold.

De deltagende fartøjer skal selv sørge for at dække deres fangst og eventuelle bifangster under fiskeriet i form af egen kvote til de pågældende arter, eller alternativt at leje sig på plads efterfølgende. Der vil ikke blive stillet ekstra kvote til rådighed gennem projektet.

Formålet med forsøget er at afdække mulighederne for at opnå en bedre udnyttelse af fiskebestandene ved hjælp af frit redskabsvalg mod fuldt dokumenteret fiskeri med elektronisk monitorering. Her vil fiskerne selv have mulighed for at vælge eller udvikle det redskab/selektivanordning, der bruges.

For at sikre, at der opnås bedst mulig viden om fangsten, variationen i denne, områderne hvor fiskeriet foregår samt bifangsten, skal de deltagende fartøjer have EM-kameraer installeret ombord. Kamera- og sensordata vil blive gjort tilgængelige for DTU Aqua og Fiskeristyrelsen.

Ved udførelse af forsøgsfiskeriet kan fiskerne enten benytte allerede lovlige redskaber eller et andet redskab, fiskerne mener vil give en bedre fangstsammensætning (dvs. forbedre fangsteffektivitet for målarten, men stadig sikre en lav fangrate for bifangstarter som f.eks. torsk).

DTU Aqua vil deltage på udvalgte fangstrejser i forbindelsen med forsøget.

Du kan læse meget mere om forsøget, og hvordan man melder sig som ansøger, på linket her.

Powered by Labrador CMS