Regeringen vil forbyde fiskeri med bomtrawl fra danske skibe

Regeringen er klar til at forbyde fiskeri med bomtrawl i danske farvande. Forbuddet gælder dog kun danske fartøjer og altså ikke skibe fra andre EU-lande.

Det skal være forbudt for danske fiskefartøjer at fiske med tunge bundtrawl i danske farvande. Sådan lyder et nyt udspil fra fiskeriminister Jacob Jensen (V).

Første skridt blev taget for nylig, hvor fiskeri med bomtrawl og andre bundslæbende redskaber blev forbudt i fem såkaldte Natura 2000-områder i Skagerrak og Nordsøen, men nu er ministeren så klar med endnu et tiltag.

Denne gang er der tale om et generelt forbud mod fiskeri med bomtrawl i danske farvande. Men i første omgang kommer forbuddet alene til at gælde for danske fiskefartøjer, mens udenlandske skibe fra andre EU-lande fortsat har frit spil. Regeringen vil dog også arbejde for et generelt EU-forbud, som kan sætte en stopper for udenlandske fiskeres brug af bomtrawl i dansk farvand. Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

"Vi har et ansvar for at beskytte vores havområder og dyreliv, så kommende generationer også kan få glæde af havets ressourcer. Derfor har vi nu besluttet, at det skal være slut med de tunge bomtrawl. Første skridt på vejen mod et bedre havmiljø bliver en national udfasning af bomtrawl, mens vi sideløbende vil arbejde benhårdt for en fælles europæisk løsning, så det bliver forbudt for alle. Vi kan nemlig ikke alene lave regler, der forbyder fiskeri med bomtrawl for andre landes fartøjer, selvom de fisker i danske farvande. Derfor tager vi nu det første vigtige skridt mod et fremtidigt fiskeri uden bomtrawl," lyder det fra fiskeriminister Jacob Jensen (V).

Indsatsen hen imod et EU-forbud vil ifølge ministeriet blandt andet tage afsæt i et forskningsprojekt i Jammerbugt, som dokumenterer bomtrawls effekter på havbunden.

Regeringens forslag vil ikke omfatte de mindre fartøjer, der primært fisker efter hesterejer.

Powered by Labrador CMS