Stop for fiskeri af tobis i Nordsøen og Skagerrak

Tobis.

Fiskeristyrelsen har udsendt meddelelse om straksregulering nr. 20 - 2024 om stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 2r i Nordsøen og Skagerrak.

Idet 70 procent af den afsatte mængde af tobis til fiskeri på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 2r er opfisket med udgangen af sidste kalenderuge, indføres der forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 2r i Nordsøen og Skagerrak med virkning fra og med mandag den 24. juni 2024.

Forbud mod at medbringe og lande tobis på rationsvilkår fra tobisforvaltningsområde 2r i Nordsøen og Skagerrak træder ligeledes i kraft fra og med mandag den 24. juni 2024.

Reguleringsbekendtgørelsens § 89 stk. 3, kan ved ikrafttræden af denne meddelelse om straksregulering, ikke anvendes for rationsfiskeri af tobis i tobisforvaltningsområde 2r, hvilket indebærer, at der ikke kan indledes fangstrejser på den kommende kalenderugeration fredag.

Når den samlede landede mængde er opgjort i uge 26, fordeles 95 procent af den resterende mængde efter ansøgning ligeligt til ejere af fartøjer, der har landet tobis fra forvaltningsområde 2r i 2024. De sidste fem procent holdes i reserve.

Ejere af fartøjer, der har ansøgt Fiskeristyrelsen om tildeling af restmængde, kan fra og med mandag den 24. juni 2024 påbegynde fiskeri af tobis på restmængden, hvis fartøjet er opført på tilladelsesliste nr. 1239 – 'tobisfiskeri på rationsvilkår i område 2R - fordelt restmængde'.

Alle landinger af tobis inklusiv bifangst af alle arter afskrives med virkning fra den 24. juni 2024 på den tildelte restmængde når denne er blevet fordelt.

Powered by Labrador CMS