Ulovlige fiskeredskaber konfiskeret efter kontrol ved Livø Stenrev

Livø Stenrev er et lukket område i Limfjorden, hvor fiskeri er forbudt.

Fiskerikontrollen konfiskerede tre rækker ulovlige multitejner, der var udsat med henblik på fangst af sorthummer, under en kontrol ved Livø Stenrev.

Tre rækker ulovlige multitejner - i alt 30 tejner, der var udsat med henblik på fangst af sorthummer. Det var fangsten for Fiskeristyrelsens fiskerikontrol, under en kontrolsejlads ved Livø Stenrev for nylig. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Livø Stenrev er et lukket område i Limfjorden, hvor fiskeri er forbudt for at beskytte havmiljøet, og den store mængde fiskeredskaber blev derfor konfiskeret.

"Fundet af 30 ulovlige tejner i det lukkede område ved Livø stenrev er meget bekymrende. Ulovlige redskaber har alvorlige konsekvenser for fisk og havmiljø og vi opfordrer alle fiskere til at overholde reglerne for at beskytte vores ressourcer og sikre en fremtidig bestand. Området ved Livø er lukket, da der er er genopbygget et naturligt stenrev, der skal skabe et yngleområde," lyder det fra fiskerikontrollens vicefiskeriinspektør, Tim Rasmussen Schjoldager.

Inspektion af fiskeredskaber

Foruden kontrolsejlads ved Livø Stenrev så omfattede kontrollen også en inspektion ved Ejerslev, hvor et fiskefartøj og dets redskaber blev inspiceret.

Fiskeristyrelsen oplyser, at denne indsats sikrer, at fiskeredskaber anvendes på en måde, der ikke skader havmiljøet. Ifølge reglerne skal fiskeredskaber derfor altid mærkes tydeligt med navn, adresse og fiskerinummer samt tilses så ofte, at uønsket fangst kan genudsættes i levende tilstand.

Fiskerikontrollen omfatter kontrol af fiskeredskaber, fangst, tilladelser, logbøger og om fiskeriet foregår i lovlige områder. Ulovlige og uregistrerede redskaber kan have alvorlige konsekvenser for havmiljøet. Derfor er korrekt mærkning og anmeldelse af mistede redskaber meget vigtigt.

Powered by Labrador CMS