Fejl i indberetning har medført forkert afregningspris for laks

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om straksregulering nr. 16 - 2024 om gennemsnitlige afregningspriser for 2023.

Publisert

Fiskeristyrelsen har konstateret, at der i forbindelse med landing af laks fra Østersøen 3BCD-C i 2023, har været en fejl i en indberetning, der har medført at den gennemsnitlige afregningspris for laks i meddelelse om straksregulering nr. 8 – 2024 på 28,57 kr./stk. ikke er korrekt.

Fiskeristyrelsen skal derfor fremsende en justeret opgørelse over de gennemsnitlige afregningspriser for 2023.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2023, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §51 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2023 anvendes derudover i medfør af § 49 og § 50 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer, i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. §§ 113-121, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere jf. § 85.

De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK- og FKA-arter fra danske fartøjer der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk.

Tallene kan ses i tabellen her:

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister - 2023 er foreløbige tal.

Note: Laks er i styk. Gennemsnitspris er kr. pr. styk.

Note: Landinger af fangster under mindstemål er ikke inkluderet.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1659 af 11. december 2023 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen trådte i kraft den 16. april 2024 og er gældende til og med 31. december 2024 med mindre andet meddeles. Meddelelse om straksregulering nr. 8 – 2024 om gennemsnitlige afregningspriser ophæves med udsendelsen af denne meddelelse

Powered by Labrador CMS