100,7 millioner kroner til genopretning af vandløb

Fiskeristyrelsen har åbnet for en ny ansøgningsrunde for tilskudsordningen Vandløbsrestaureringen EHFAF. Dermed kan kommunerne igen søge om tilskud til projekter, som fjerner spærringer, etablerer gydepladser og forbedrer vilkårene for fisk, flora og anden fauna i vandløbene.

Publisert

Danmark skal leve op til målsætningerne i EU’s vandrammedirektiv om god økologisk tilstand i de danske vandløb. Derfor er formålet med tilskudsordningen at bidrage til genopretningen af vandområder og forbedre forholdene for flora og fauna. Det skal også medføre, at der kommer flere fisk i vandløbene. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Fiskeristyrelsen.

Tilskudsordningen Vandløbsrestaurering EHFAF har senest være åben for ansøgninger i efteråret 2023, hvor 30 kommuner fik tilskud til i alt 81 projekter om vandløbsrestaurering – svarende til 83,7 millioner kroner. Heraf blev der givet tilskud til 52 forundersøgelser og 29 projekter om gennemførelse af vandløbsrestaurering.

Ansøgningsrunden startede i den 14. juni, og det er muligt at søge om tilskud indtil puljen er brugt op, dog senest den 30. september 2024.

Under tilskudsordningen kan kommunerne søge om tilskud til både forundersøgelse og gennemførelse af indsatser, der er udpeget i indsatsprogrammet for Vandområdeplan 3.

Tilskudsordningen finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) og delvist af nationale midler.

Powered by Labrador CMS