Fiskeristyrelsen gør det lettere at ansøge om tilskud

Det skal være lettere at søge om tilskud fra Fiskeristyrelsens tilskudsordninger. Styrelsen har derfor forenklet kravet om to tilbud ved udgifter over 100.000 kroner samt kravet om dokumentation for lønudgifter på ansøgningstidspunktet.

Publisert

Når man ansøger om tilskud fra Fiskeristyrelsens tilskudsordninger, skal man indsende dokumentation i forbindelse med fastsættelse af budgettet for projektet, men nu forenkler styrelsen kravet til omfanget af dokumentation. Det oplyser de på deres hjemmeside.

Krav vedrørende to tilbud ved udgifter over 100.000 kr.

Det har indtil nu været et krav, at man som ansøger skulle indhente og indsende to sammenlignelige tilbud på udgifter over 100.000 kroner i forbindelse med ansøgning om tilskud.

Nu forenkles kravet, så man kun skal indsende ét tilbud ved udgifter over 100.000 kroner, når man ansøger om tilskud. Først i forbindelse med udbetaling, hvor man indsender fakturaer for de faktiske udgifter, behøver man at dokumentere rimelige priser ved at indsende to tilbud.

Krav vedrørende dokumentation af lønudgifter

Tidligere har det været en del af ansøgningsmaterialet, at man som ansøger, skulle udfylde en detaljeret aktivitetsbeskrivelse for alle medarbejdere, der skulle deltage i projektet.

Nu forenkles kravet, så man blot skal udfylde lønbudgettet i ansøgningsskemaet, når man søger om tilskud. Man skal derfor ikke længere udfylde en aktivitetsbeskrivelse for hver medarbejder i projektet. Først når man søger om udbetaling af tilskuddet, skal man dokumentere projekttilknytning og faktiske lønomkostninger for de relevante medarbejdere, der har været med til at gennemføre projektet.

Yderligere oplysninger

Du kan finde ansøgningsmaterialet ude på Fiskeristyrelsen hjemmeside under de enkelte tilskudsordninger.

Begge forenklinger er implementeret i de tilskudsordninger, som Fiskeristyrelsen åbner 1. maj 2024 under Det Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram:

- Investeringer i kystfiskeri

- Marint affald

- Grøn omstilling fiskeri

- Grøn omstilling akvakultur – investeringsprojekter

- Grøn omstilling akvakultur – udviklingsprojekter, herunder udvikling af erhvervsmæssig tangproduktion

Powered by Labrador CMS