Bedre adgangsveje og forhold for chauffører på Esbjerg Havn

Foto: ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

De øgede trafikmængder på Esbjerg Havn får havnen og ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, til at intensivere samarbejde om blandt andet tilkørselsforhold og forhold for ventende lastbiler på havnen.

Publisert

Den stigende transport ind og ud af Esbjerg Havn og fortsatte usikkerheder omkring Brexit har øget kompleksiteten af transportopgaven, og der er brug for et styrket samarbejde om havnens indretning og de faciliteter, der tilbydes brugerne af havnen.

Derfor etablerede Esbjerg havn sidste år et såkaldt BIP-center for fødevareinspektion, men også lastbilchaufførerne kan vente sig bedre faciliteter.

ITD og Esbjerg havn har på baggrund af den stigende trafik af lastbiler og lastbil-trailere på Esbjerg Havn, besluttet at vurdere forholdene og få udarbejdet en analyse af de fremtidige behov på havnen.

Dermed er samarbejdet imellem ITD og Esbjerg Havn nu blevet endnu tættere.

“Det er vigtigt, at vores chauffører har gode faciliteter, når de ankommer til Esbjerg Havn og f.eks. skal holde deres lovpligtige hvil. Derfor er det meget positivt, at Esbjerg Havn samarbejder tæt med branchen om f.eks. effektivisering, udvidelse af veje, venteområder og selvfølgelig også faciliteter til chauffører,” lyder det fra administrerende direktør i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, Carina Christensen.

Køre- og hviletidsreglerne kræver en nøjagtig planlægning fra transportvirksomhedernes side, og lastbilernes ventetid på havnen medfører et øget behov for planlægning samt en løbende forbedring af infrastrukturen.

“Esbjerg Havns opgave er netop at lægge en effektiv infrastruktur til rette for havnens brugere. Vi er derfor glade for, at ITD sammen med en gruppe transportvirksomheder vil dele deres viden med os om forholdene, så vi hele tiden kan fremtidssikre havnen. Esbjerg Havn vil også deltage i kommende simuleringer af trafikken for fremtidens lastbiltrafik i specielt Østhavnen,” understreger Dennis Jul Pedersen, der er havnedirektør i Esbjerg Havn.

Esbjerg Havn og ITD oplyser, at deres fælles projekt rækker ud over effektivisering af transporter til og fra Esbjerg havn. Det indebærer også samarbejde om infrastruktur, der kan understøtte den grønne omstilling af vejtransporten.

“Vores samarbejde rækker ud over de konkrete udfordringer om tilkørselsforhold til og fra havnen. Det vil også involvere planer for fremtidens transportknudepunkt og indeholde den kommende udrulning af fremtidens grønne brændstoffer,” siger Dennis Jul Pedersen.

Esbjerg Havn forventes at kunne lancere yderligere planer i det nye år.

Powered by Labrador CMS